Zaterdag 9 september 2017: Ouderen-ontmoetingsdag in Zevenaar.

Speciaal voor ouderen uit onze parochies organiseert het pastoraal team met ondersteuning van de bezoekersgroepen van de diverse geloofsgemeenschappen weer een ontmoetingsmiddag. Dit jaar in Zevenaar bij Zalencentrum Staring (Grietakkers 3).

Het programma van deze middag is vooral gericht op onderlinge ontmoeting. Als bijzondere gastspreker mogen we Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, begroeten. Hij presenteert ‘Maria in de kunst’.

Wilt u erbij zijn? Meld u dan snel aan, het aantal zitplaatsen is beperkt.

Hier vindt u het aanmeldformulier: Ouderen-ontmoetingsdag Aanmelding 2017

Voor meer informatie, klik op de link: Ouderen-ontmoetingsdag Uitnodigingsbrief 2017