Lourdesbedevaart 2018: gaat u mee?

Van 28 april t/m 5 mei 2018 organiseert het Aartsbisdom Utrecht in samenwerking met de VNB opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes, voor jong en oud. Dit is alweer voor de vierde keer. Bij de vorige drie bedevaarten gaven respectievelijk 1.000, 1.500 en 1250 deelnemers uit het bisdom gehoor aan de oproep van kardinaal Eijk om met hem naar Lourdes te reizen. Ook vanuit onze parochie hopen we weer deel te nemen met een groep parochianen.

We gaan per TGV. Heeft u extra zorg nodig, dan biedt de VNB-Lance een oplossing. De VNB-Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, plaats biedt aan pelgrims die extra zorg nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of om pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en verpleegkundige begeleiding zijn aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes. U kunt dus zorgeloos op reis gaan.

‘Ontmoeting’ is een belangrijk aspect van de bedevaarten die het Aartsbisdom Utrecht organiseert. Ook in 2018 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. En ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen. Door samen op pad te gaan, ontstaan nieuwe verbanden tussen mensen.

Vanuit het pastoraal team nemen pastor André van Boven en pastoor Thanh deel aan deze bedevaart. Voor informatie kunt u terecht bij pastoor Thanh (tel. 06-12624751).

Voor alle informatie klikt u op Folder Lourdesreis

Voor aanmelding klikt u op Aanmelding Lourdesreis