Bisdom Utrecht informeert parochie over AVG

Op 16 mei j.l. heeft het aartsbisdom Utrecht alle parochies per brief geïnformeerd over de nieuwe privacywet die in heel Europa van kracht is. Met ingang van 25 mei jl. is die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

De Kerk moet net als andere organisaties, instellingen en bedrijven AVG-proof worden gemaakt. Dat vraagt van de parochies een grote inspanning en aanpassing, zegt het bisdom. Sinds 2006 bestaat er voor de Nederlandse katholieke kerk het ‘Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies’. Dit reglement zal nu aangepast worden om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe AVG.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is momenteel bezig met het opstellen van een praktische handreiking voor al haar parochies inzake gebruik van persoonsgegevens in het eigen parochieblad, de website en de administratie. Na het ontvangen van bovengenoemde handreiking zullen parochiebestuur en pastoraal team u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Op de speciale websitepagina over de AVG worden parochies en andere betrokkenen verder op de hoogte gehouden: AVG-webpagina