Contactgegevens

Welkom bij de geloofsgemeenschap H. Andreas – Maria Koningin Zevenaar.

Deze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de Sint Willibrordusparochie. Onze kerk – de Andreaskerk – vindt u aan de Markt 1 in het centrum van Zevenaar. De kerk is aangewezen als Eucharistisch centrum. Er is iedere zondag om 9.30 uur een Eucharistieviering . In de kerk is een Mariakapel ingericht. Deze is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur. U kunt er terecht voor een moment van stilte of het opsteken van een kaarsje.

Secretariaat
Het secretariaat van de geloofsgemeenschap is gevestigd in het parochiecentrum, Kerkstraat 2, 6901 AB Zevenaar.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 12.30 uur.
Telefoon: 0316 – 343678
E-mail: zevenaar@sint-willibrordusparochie.nl
In noodgevallen tijdens het weekend (van vrijdag 12.30 uur tot maandag 9.30 uur) is de geloofsgemeenschap bereikbaar op telefoon 06-53835991. Voor ziekenzalving, ziekenzegen en dringende pastorale hulp is het noodnummer 06-12623203.

U kunt bij het secretariaat terecht voor:

  • Algemene informatie over de geloofsgemeenschap
  • Melden van een overlijden
  • Regelen van een avondwake en/of uitvaartviering
  • Opgeven van mis- of gebedsintenties
  • Aanvragen van doopbewijzen
  • Informatie over de kerkbijdragen en de aktie kerkbalans

Sacramentele bediening
Voor het aanmelden van uw kind voor de doop, de eerste Heilige Communie en het Vormsel, alsmede aanvragen van een datum voor de kerkelijke huwelijkssluiting kunt u contact opnemen met het Centraal Pastoraal Secretariaat, telefoon 0316- 523468.

Pastorale Raad van de geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin
Pieter Pijnenburg, voorzitter
Herman Winkelman, secretaris
Kees de Leuw, penningmeester
Bert van Bommel, gebouwen
De Pastorale Raad is bereikbaar per e-mail: hermanwinkelman@concepts.nl

Betalingen
Betalingen voor misintenties dienen te worden gedaan op:
rekening NL92 RABO 03748 10958 t.n.v. Willibrordus Zevenaar
Kerkbijdragen dienen te worden gedaan op:
rekening NL63 INGB 00024 20200 t.n.v. IKZ Zevenaar