Kerkberichten

Woensdagavond vieringen
Vanaf 13 september vinden de woensdagavondvieringen weer om 18.30 uur plaats.

In het weekend van 14 en 15 oktober zijn er geen vieringen

Zaterdag 21 oktober – 19.00 uur Woord-en Communieviering
Voorganger: Diaken van Boven
Koor: Ritmisch koor

Collecte:
Wereldmissiedag

Gebedsintenties:
Jan en Piet Ross

Woensdag 25 oktober 19.00 uur – Mariaviering in de kapel
Voorganger: paters Capucijnen
Koor: Gemengd koor

Gebedsintenties:
Albert en Henkie van Dinther
Dineke en Henk van Dinther
Geert Mulder