Kerkberichten

Zondag 25 juni  9.30 uur – Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Thanh Tha
Koor: Ritmisch Koor

Misintenties:
Albert en Henkie van Dinther
Dineke en Henk van Dinther
Wim Jansen, jaargetijde
Mies Jansen-Krauts
Herman Köning
Overleden familie Köning-Gerritsen
Gerda Eggenhuizen namens de buurt