Kerkberichten

Woensdag avond vieringen
Vanaf 13 september vinden de woensdagavondvieringen weer om 18.30 uur plaats.