Bestuur

De Sint Willibrordusparochie heeft een parochiebestuur, waarvan de pastoor de voorzitter is. Een deel van zijn taken heeft hij gedelegeerd aan de vice-voorziter.

De Sint Willibrordusparochie zit in een fusietraject met de belendende parochie HH. Vier Evangelisten. Per 1 januari a.s. zal de fusie een feit zijn, waarna de nieuwe Parochie Sint Willibrordus uit 13 geloofsgemeenschappen zal bestaan.

Pastoor Thanh Ta
Pastoor Thanh Ta

De fusie taakgroep wordt gevormd door:

Pastoor Thanh Ta – voorzitter
Hennie Willemen – lid parochiebestuur HH. Vier Evangelisten
Piet Mulder –
lid parochiebestuur Sint Willibrordus
Theo Nass –
 lid parochiebestuur HH. Vier Evangelisten
Toos Looman – lid parochiebestuur Sint Willibrordus
André van Boven – Communicatie
Maarten Smits – lid pastoraal team

Rinette Kool & Lotte Putman  – secretariële bestuursondersteuning
Hanny Bolck & Maria Lamers – financiële medewerkers