Communie

In de katholieke kerk is het sacrament van de Eucharistie belangrijk. Gelovige mensen kunnen het sacrament ontvangen als zij deelnemen aan de mis. Voor velen is dat een moment om bij God te zijn.Communie02 web

Eucharistie
De Eucharistie gaat terug op de belofte van Jezus Christus aan zijn leerlingen en aan allen die bij Hem willen horen. Tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen, nam Jezus brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met de woorden: “Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om mij te gedenken.” Als wij het brood breken, is Jezus bij ons, dat is ons geloof. Dat is niet altijd gemakkelijk en het vergt tijd en oefening om in dat geloof te groeien. De hulp van anderen kan daarbij belangrijk zijn.

Eerste Communie
In onze parochies besteden we veel aandacht en zorg aan het voorbereiden van de kinderen de Eerste Communie. Van de viering maken we graag een feest voor de hele familie en de geloofsgemeenschap.

2017
Binnenkort starten de voorbereidingen voor de 1e Heilige Communie in de Sint Willibrordusparochie. Alle kinderen die in het schooljaar 2016-2017 in groep 4 zitten, kunnen zich voor dit 1e Heilige Communie-feest opgeven. Via bassischolen zullen in week 36 (5 september) ook uitnodigingsbrieven verspreid worden voor aanmelding.

In welke kerk gebeurt het ?
De voorbereiding op de Eerste Communie en de viering zelf vinden plaats in 2 clusters van een aantal geloofsgemeenschappen. De activiteiten gebeuren verspreid over de locaties. Dit zijn de clusters met de data voor de volgende communievieringen:
(1)  Herwen & Aerdt, Lobith/Tolkamer, Pannerden, Spijk en Babberich – zondag 14 mei
(2) Doesburg/Angerlo, Lathum/Giesbeek, Oud-Zevenaar en Zevenaar – zondag 11 juni 

Wie doen er mee ?Communie01 web
Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen meedoen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. De uitnodiging aan het begin van het schooljaar verloopt via de basisscholen of via de ledenadministratie van de betreffende geloofsgemeenschap. Wanneer u op 1 november voorafgaand aan de Eerste Communie nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u uw kind zelf aanmelden. Neemt u in dat geval contact op met het Centraal Pastoraal Secretariaat.

Mijn kind is niet gedoopt, wat nu ?
Voor kinderen die nog niet gedoopt zijn, is er een speciale doopviering opgenomen in het voorbereidingstraject.

Kost het iets ?
Er wordt alleen een kleine vergoeding voor de onkosten (o.a. projectmap) gevraagd. Als dit bezwaarlijk is, kunt u contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team.