Kerkberichten

Zondag 3 sept. om 10 u. Schuttersmis
Diaken A. van Boven, met Caeciliakoren van Giesbeek en Doesburg en Fanfare St. Gregorius

Dinsdag 5 sept.
Geen viering i.v.m. Kermis te Giesbeek

Zondag 10 sept. om 10.30 u. Startzondag te Zevenaar
Met Projectkoor

Zondag 24 sept. om 10.00 u. Oecumenische viering te Giesbeek
met Ds. Juijn en Caeciliakoor