Kerkberichten

1e Pinksterdag zondag 20 mei om 11.30 uur: Gospelviering
Voorganger: pastor J. Heemink

2e Pinksterdag maandag: 21 mei 9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pater G. Remmers met medewerking van het N.G.K. koor.

Intenties:
Frans Lombarts en Maria Elisabeth Lombarts─Rompelberg. Mia van Dalen─Kelderman —jaargetijde. Harry Gademann.

Vrijwilligers gezocht
De geloofsgemeenschap H.Andreas-Maria Koningin zoekt op korte termijn een aantal vrijwilligers die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap of de bereidheid hebben om deze betrokkenheid te ontwikkelen en interesse hebben in de (pastorale) activiteiten die ondernomen worden in, voor en door de gemeenschap.

Bekijk het overzicht van de diverse functies waarvoor vrijwilligers worden gezocht:
Vacatures