Kerkberichten

Woensdag 11 oktober om 19.00 uur: Mariaviering / Rozenkransgebed
Voorgangers: Werkgroep
Koor: AMK

Zondag 15 oktober om 9.30 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Thanh Ta
Koor: A.M.K.

Intenties:
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk, Overleden ouders Sloot─Willemsen en overleden ouders de Rijk─van Rooijen, Annie de Rijk, Jan Hendriksen, Overleden familie Visser─Verkerk, Jan Wijnbergen, Corrie Vermeulen─ten Brundel, Ben Willemsen, Ries van Schip.

Woensdag 18 oktober om 19.00 uur: Maria viering / Rozenkransgebed
Voorgangers: Werkgroep
Koor: A.M.K.