Kerkberichten

Vrijwilligers gevraagd

De personele bezetting van het secretariaat van onze geloofsgemeenschap is door terugloop van het aantal vrijwilligers zeer kwetsbaar geworden. Willen we dat ook in de toekomst het secretariaat op vijf ochtenden per week open blijft, dan is uitbreiding van het aantal vrijwilligers dringend nodig. Het gaat concreet om twee functies:

  • Een medewerk(st)er voor algemene secretariaatswerkzaamheden; het tijdsbeslag is één ochtend per week van 9.30 tot 12.30 uur;
  • Een medewerk(st)er voor het bijhouden van het digitale ledenbestand van de geloofsgemeenschap; het tijdsbeslag is variabel in overleg.

De Pastorale Raad doet een dringend beroep op u uzelf de vraag te stellen of u een bijdrage zou kunnen leveren aan de instandhouding van ons secretariaat. Samen moeten we het doen!! Vraagt u minstens eens nadere informatie. Wie weet, is het iets voor u.

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris van de Pastorale Raad, de heer Winkelman, telefoon 0316-523146 of e-mail: hermanwinkelman@concepts.nl.


Woensdag 24 mei -19.00 uur: Mariaviering / Rozenkransgebed

Voorgangers: Mariavieringen
Koor: N.G.K.

Donderdag 25 mei 10.00 uur – Hemelvaart REGIO VIERING 
Voorganger Pastoor Thanh Ta
Koor:  Gemengd koor uit Babberich

Intentie:
Jan Wijnbergen

 

Zondag 28 mei 9.30 uur – Eucharistieviering
Voorgangers: pater G. Remmers en diaken A. van Boven
Koor: N.G.K. koor.

Intenties:
Tontje en Supiah Ublééuw─Samihardjo, Anton Scheerder

Woensdag 31 mei 19.00 uur: Mariaviering en Rozenkransgebed
Voorgangers: Werkgroep mariavieringen
Koor N.G.K

Maria- expositie in Museum Catharijneconvent Utrecht
Gaat u op vrijdag 2 juni a.s. mee naar de meest afgebeelde vrouw ter wereld? Het pastores team nodigt u uit voor een dagje Utrecht: bezoek aan de Maria- expositie in Museum Catharijneconvent en aan het bisschoppelijk paleis. Graag aanmelden vóór 26 mei a.s. bij het centraal Pastoraal Secretariaat Kerkstraat 2 in Zevenaar. ( Telf.: 0316-523468 ).
Van harte aanbevolen.