Parochiemagazine OP WEG

Graag presenteren wij u ons parochiemagazine Op Weg. Dit magazine is de opvolger van respectievelijk het parochieblad Op Weg van de Heilige Vier Evangelisten en het blad Focus van de Sint Willibrordusparochie. Dit gezamenlijke parochiemagazine dat om de twee maanden verschijnt, is nieuw voor alle 13 geloofsgemeenschappen en voor alle parochianen.

Wij hopen, dat de nieuwe Op Weg zal bijdragen aan de verbondenheid van de gemeenschappen en zal aansluiten bij de belangstelling van de individuele lezers.

Voor kopij en informatie: communicatie@rkliemers.nl

Download hier de nummers van Op Weg:

Op Weg Magazine – Fusie special – febr mrt 2018

OP WEG Magazine – Kerstnummer dec 2017 jan 2018
Op Weg Magazine – startnummer okt nov 2017

Focus Magazine 2017-4
Focus Magazine 2017-3
Focus Magazine 2017-2
Focus Magazine 2017-1